Hotline : 0966 823 888

Địa chỉ : KCN Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN ANIVET VIỆT NAM

Địa chỉ : KCN Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội