Hotline : 0966 823 888

Địa chỉ : KCN Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội